Praktijk veterinaire natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde voor dieren is een alternatieve geneeskunst. Naast dat er wordt uitgegaan van de eigen geneeskracht van het dier wordt de klacht behandeld in samenhang met de totale gesteldheid van het dier. Daarbij wordt er altijd gestreefd naar het achterhalen van de werkelijke oorzaak van de klacht in plaats van de symptomen te behandelen. Het zelf genezend vermogen van het dier wordt gestimuleerd.

Vanuit de natuurgeneeskunde wordt de oorzaak van de ziekte gezien als een factor die de gezonde balans in het lichaam verstoord. Deze factoren kunnen onder andere stress, te weinig rust, slechte voeding en vaak ook een ophoping van afvalstoffen zijn. Ziekte wordt gezien als een poging van het lichaam deze verstoring op te ruimen of als een aanpassing om minder last te hebben van verstorende factoren. Voedsel, water drinken, stress,  huisvesting, leefomgeving, beweging of geestelijke uitdagingen, een verstoring hiervan kan  bijdragen aan een minder goed functionerend lichaam. Huidklachten, steeds terugkerende ontstekingen en maag/darm klachten zouden dan bijvoorbeeld een manier van het lichaam zijn om te reinigen of afvalstoffen kwijt te raken.
Bij ziekte wordt er door een natuurgeneeskundig therapeut gekeken naar middelen om te reinigen, te herstellen, te ondersteunen en te stimuleren (o.a. weerstand). En wordt er gekeken om aanpassingen te kunnen doen ten aanzien van de voeding, huisvesting, leefomgeving en de beweging voor het dier.

Alle huisdieren zijn ook deel van de natuur, maar dat vergeten de eigenaren nogal eens, vooral als de dieren ziek zijn. Onder het motto ‘gemak dient de mens’ wil men zo snel mogelijk, desnoods door onderdrukking met chemische middelen, van de klachten afkomen. Dat is een begrijpelijke wens en bij acute ziekten lukt het op die manier ook vaak. En soms ook noodzakelijk omwille van het dier. Bij chronische klachten echter gaat dat niet zo gemakkelijk: de toegepaste geneesmiddelen werken vaak niet en/of hebben schadelijke bijwerkingen. Het dier is afhankelijk van de mens.

Hoe werk ik?

Bij mijn holistische aanpak analyseer  ik dus het totale dier. Ik bekijk en voel in wat de behoefte is van het betreffende dier. Met al deze informatie  stem ik het advies en de behandeling  af.

Steeds meer reguliere dierenartsen staan tegenwoordig open voor de inzetbaarheid van natuurgeneeskunde bij dieren. Regulier en natuurgeneeskunde sluiten elkaar zeker niet uit en kunnen in vele gevallen zelfs zeer aanvullend samen werken in het belang van het dier.

Wat houdt een behandeling in?

Een natuurgeneeskundig advies consult begint dus met een uitgebreid vraaggesprek, de anamnese. De eigenaar van de te behandelen ‘patiënt’ wordt gevraagd zoveel mogelijk te vertellen over het dier. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek en een totale observatie. Ik ga dus een uitgebreid gesprek met de eigenaar aan. Ik vraag naar zowel aspecten van de huidige situatie bv: voeding, huisvesting, gedrag  als uit het verleden bv: trauma, inenting, medische geschiedenis. Vanuit deze informatie bepaal ik waar het probleem vandaan kan komen. Ik ga dus uit van de totaliteit van het dier. Aan de hand van al deze gegevens wordt een diagnose gesteld, een behandelplan opgesteld en middelen geadviseerd.

Mijn visie   

 • Preventie en voorlichting
 • Het zelf genezend vermogen stimuleren
 • Praktische insteek; wat is haalbaar voor het dier en de eigenaar?
 • Natuurlijke aanpak; wat zijn de natuurlijke behoeftes van het dier?
 • Samenwerken met dierenartsen en andere deskundige therapeuten

Veel voorkomende klachten waarbij natuurgeneeskunde goed ingezet kan worden zijn:

 • Huidklachten:
  *Huidaandoeningen: "De huid is de spiegel van de gezondheid". Dit gezegde geldt zeker voor onze huisdieren. Heel veel huid- en vachtproblemen zijn een gevolg van een "interne storing". Er zijn maar weinig huidproblemen die een direct gevolg zijn van invloeden van buitenaf.
 • Maag/darm problemen:
  zoals bijvoorbeeld slechte eetlust, regelmatig braken, diarree,verstopping  en/of vermagering
 • Gewrichts, spier en band problemen:
  *Gewrichtsklachten: bij  dieren met mobiliteits problemen en zeker ook bij ouder wordende dieren kunnen bepaalde voedingssupplementen zeer ondersteunend werken bij allerlei gewrichtsklachten, spier en band problemen. Ook op het gebied van pijnbestrijding kunnen natuurlijke middelen goed ingezet worden.
 • Gedrags problemen:
  *Gedrag:meestal probleemgedrag genoemd…kan ook onder de noemer vallen: niet begrepen gedrag. Een neutrale,deskundige en natuurgeneeskundige kijk op bepaald gedrag van een dier kan van grote problemen met een kleine verandering al veel te weeg brengen in het leven van het dier en de eigenaar.

De natuurgeneeswijzen die daarbij kunnen worden toegepast zijn:

 • Homeopathie
 • Fytotherapie
 • Celzouten
 • Aroma therapie
 • Bachbloesem therapie
 • Voedingssupplementen  en voeding
 • Tteam en ttouch
 • Homeopathie

  In de klassieke homeopathie wordt strikt gewerkt volgens de richtlijnen van Hahnemann, grondlegger van de homeopathie. De klassiek homeopaat zoekt altijd naar gelijksoortigheid op alle niveaus. In de homeopathie gaat men er vanuit, dat een klacht een uitdrukking is van een verstoorde balans in de gezondheid, de levenskracht. Stel dat een dier verdriet heeft gehad, dan kunnen daar symptomen uit voortkomen, zoals pijn, agressie en depressie, of angsten of haaruitval. Behandel je nu alleen de haaruitval, dan neem je niet de oorzaak weg, maar bestrijd je alleen de gevolgen!
 • Kruidengeneeskunde (fytotherapie)

  "In de kruidengeneeskunde of fytotherapie, waarbij kruiden,planten,struiken en bomen als geneesmiddelen worden toegepast, is het gebruikelijk de plant in zijn medicinale werkzaamheid te beschrijven en toe te passen aan de hand van de geanalyseerde inhoudstoffen. Deze inhoudsstoffen specifiek voor deze plant zijn goed inzetbaar bij veel voorkomende klachten.
 • Celzouten

  Celzouten zijn lichaamseigen mineraalzouten.. Schüssler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam ontstaat door het aanvullen van tekorten aan die lichaamseigen zouten. Ze kunnen direct worden opgenomen in de cel en hoeven ze niet door het proces van de stofwisseling. De aanvulling van de tekorten is het belangrijkste werkingsprincipe. De verschillende soorten celzouten kunnen worden ingezet bij de overeenkomstige klachten van het dier. In het totaal zijn er 27 verschillende celzouten. Een ieder met hun specifieke eigenschappen.

 • Aroma therapie

  Aromatherapie is een effectieve geneeskunst, die gericht is op het voorkomen van ziektes en op symptomatische behandeling van lichte aandoeningen en gebaseerd is op etherische oliën.
  Etherische oliën worden ook wel de levenskracht van de plant genoemde, want de oliën bevatten alle eigenschappen van de plant.

 • Bachbloesem remedies

  Bij de Bach-bloesembehandeling worden er extracten gemaakt van bloesems met water. Het extract wordt vermengd met water of alcohol ter conservering. Door Bach werden 38 verschillende bloesemremedies opgesteld. Alle 38 met hun specifieke kenmerken.

 • Voeding en voedingssupplementen:

  Wat de beste voeding is voor uw dier zal blijken uit de praktijk. Voeding speelt bij de natuurgeneeskundige aanpak een grote rol. Natuurlijk zorgt een gezonde voeding voor een gezond lichaam en dat geldt des te meer voor onze honden en katten. Bij paarden gaat het meer om de kwaliteit,kwantiteit  en samenstelling van het voer, bij honden en katten is veelal echt de hele basis zoek. Onze hond stamt af van de wolf en ondanks dat bij sommige rassen niet direct meer te zien is. Een wolf eet per dag niet op dezelfde tijden en ook niet altijd evenveel. Van de prooi die gevangen wordt,wordt niet alleen het vlees gegeten maar ook de organen en de maag/darm inhoud. De hoogste in rang eet als eerste en krijgt dus de beste voeding. Dat is dus de recht van de sterkste! Dus degenen die het beste eten krijgen zijn het gezondste!!
 • Elk dier heeft andere behoeftes en reageert anders op verschillende soorten voer .Wel sluit rauwe diepvries voeding het meest aan bij de natuurlijke behoefte van de hond of de kat. Het zijn tenslotte vleeseters. Mijn stokpaardje is dan ook: een gezonde voeding is de basis voor een gezond lichaam!
 • Tteam en Ttouch

  TTEAM staat voor Tellington-Touch Equine Awareness Method. Dit kan ingezet worden bij opvoeding en training, bij het versterken van de band tussen mens en dier en als ondersteuning bij fysieke klachten of gedragsproblemen. Met behulp van lichaamswerk, balanstraining en speciale hulpmiddelen werken we aan ontspanning en zorgen we ervoor dat het dier zich lichamelijk en mentaal prettig voelt. Dit maakt dat dieren zelfvertrouwen krijgen, het fijn vinden om samen met ons te zijn of met ons te werken.

Aanvullend:

Bovenstaande therapieën worden individueel of in combinatie met elkaar toegepast. Tevens een goed passend advies voor leefomgeving, huisvesting en beweging zijn belangrijke aspecten bij een volledig advies consult. Bij huisvesting is het  van belang dat ik bij het dier ‘thuis’ kom. Soms kunnen kleine veranderingen al hele grote gevolgen hebben. Ook bepaalde gedragsproblemen kunnen door een neutrale,vernieuwde en heldere kijk op bepaalde situaties tot verbluffende resultaten leiden. Aanvullend kan ik in bepaalde gevallen aanbieden het dier tijdelijk in huis te nemen en een start te maken met de behandeling. Het is voor de eigenaar soms fijn om de intensieve zorg tijdelijk uit handen te kunnen geven. En voor het dier soms goed om uit  zijn/haar vertrouwde omgeving te zijn.